Question: Wat kost E matching?

Kies je ervoor om maandelijks te betalen, dan wordt je abonnement automatisch met een maand verlengd. De kosten zijn dan 19,95 euro per maand. Men kan op elk moment de incasso via de site (of per e-mail) intrekken, met behoud van de resterende lidmaatschapsperiode.

Hoe werkt e-matching?

Hoe werkt het? De E-matching app laat gebruikers zoeken in de database van actuele profielen. Hier vind je geen profielen van mensen die inmiddels al jaren getrouwd zijn en een gezin hebben; oude profielen die niet actief zijn, worden automatisch verwijderd. De gebruiker kan zoeken aan de hand van matching-criteria.

Is E-matching gratis?

Passief lid betekent dat je gratis lid bent. Als passief lid kun je altijd antwoorden op een ontvangen bericht en ook kun je alle profielen en zichtbare fotos bekijken.

Hoeveel leden heeft e-matching?

Als gratis lid kun je gratis en vrijblijvend van de volgende functies gebruik maken: gratis contact leggen met 3 leden. vrij zoeken of rechtstreeks zoeken op nickname naar een profiel. op basis van je zoekprofiel ontvang je nieuwe matches per e-mail.

Is Lexa betaald?

De prijzen van de memberships staan hieronder: 1 maand: 24,99 euro per maand. 3 maanden: 16,99 euro per maand. 6 maanden: 9,99 euro per maand.

Write us

Find us at the office

Michno- Langham street no. 76, 90749 Malé, Maldives

Give us a ring

Defne Yashar
+43 344 433 250
Mon - Fri, 11:00-22:00

Write us